VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA C4 a mezinárodní setkání M2
PROJEKTU "Od antiky k moderně - materiály, technologie a uchovávání kulturního dědictví (č. projektu 2018-1-CZ01-KA202-048054)"
GSVM 2020 - Mezinárodní sklářské sympozium


Termín:    20. 9. - 23. 9. 2021
Místo:        SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí

PROGRAM

Pondělí 20. 9. 2021 
9:00 - 9:45    zahájení, přivítání hostů, úvodní slovo ředitele školy a zástupců vedení města a ZK, oznámení nominace osobností pro rok 2021, jimž budou odlity ruce ze skla  (aula)
10:00 - 12:00    Slavnostní program k 20. výročí 1. tavby na Školní ateliérové huti (ŠAH) odlévání rukou ze skla
12:00 - 13:00  oběd
14:00 - 16:00    ukázky sklářského řemesla, vzorování (školní ateliérová huť)
13:00 - 18:00    Den otevřených dveří

Úterý 21. 9. 2021
8:30 - 9:15    přednáška Národní archeologické muzeum Sofie (aula)
9:15 - 9:45    přednáška MAV Galati (aula)
10:00 - 10:30    přednáška Ženi Mihailova DKI KC Dvoreca Balchik (aula)
10:45 - 11:15    prezentace projektových aktivit účastníky (Hof, Kol, žáci - aula)
11:30 - 12:30    oběd
12:30 - 13:30    přednáška Lucie Švitorková, prezentace autorské tvorby (aula)
13:30 - 15:30  vzorování Lucie Švitorková  (školní ateliérová huť)

Středa 22. 9. 2021
9:00 - 10:00     přednáška Jaroslav Polanecký - "Design jako součást vizuální kultury" (aula)
10:15 - 11:00    přednáška Jaroslav Polanecký - prezentace Fakulty umění a designu UJEP (aula)
11:30 - 12:30    oběd
12:30 - 13:30    přednáška Olga Méhešová, Kamila Valoušková (Muzeum regionu Valašsko) -  "Historie sklárny Karolinka" (aula)
13:00 - 15:00    vzorování Jiří Pačinek a syn (školní ateliérová huť)
13:30 - 15:30    diskuze k projektovým aktivitám účastníků projektu ERASMUS+, hodnocení (aula)

Čtvrtek 23. 9. 2021
8:00 - 9:30    přednáška Petr Nový - "Historie a současnost skleněné bižuterie a skleněný šperk" (aula)
9:45 - 10:30    přednáška Irena Czepcová, prezentace autorské tvorby (aula)
10:45 - 11:30    přednáška Národní památkový ústav Jan Klimeš (aula)
11:45 - 13:00    oběd
13:00 - 14:30    přednáška Petr Švamberg - "Restaurování vitráže"    (aula)
12:30 - 15:30    vzorování Martin Janecký (školní ateliérová huť)


Změny programu jsou vyhrazeny.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, města Valašské Meziříčí a ASPnet UNESCO.

vizuální styl Tereza Ručková / website Ondřej Galia