GSVM se uskuteční ve dnech 20. 9. – 23. 9. 2021

V rámci akce 4.ročník mezinárodního sklářského sympózia GSVM 2021 pořádaného ve dnech 20.9. - 23.9. 2021 Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Valašské Meziříčí  budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí  nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
vizuální styl Tereza Ručková / website Ondřej Galia