GSVM 2022 - Sklářské sympozium 2022

Termín:    24. - 25. 11. 2022                                                                        

Místo:        SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí

PROGRAM

čtvrtek 24. 11. 2022  
9:00 - 9:45    zahájení, přivítání hostů, úvodní slovo ředitele školy Jiřího Pivovarčíka a zástupce vedení města, oznámení nominace osobností z oblasti umění  a kultury pro rok 2022, jimž budou odlity ruce ze skla, předání Krásenské stopy za rok 2022 a odlitku skleněných rukou laureátovi GSVM 2020 (aula)
10:00 - 10:30    představení laureátů, moderovaná diskuze (aula)
10:30 - 12:00    odlévání rukou ze skla (školní ateliérová huť)
11:00 - 12:00    přednáška architektky Veroniky Kopecké - prezentace architektonického studia CASUA - "Interiéry a exteriéry současné architektury", (aula)
12:00 - 13:00    oběd
13:30 - 15:00    ateliérové vzorování sklářského výtvarníka Milana Krajíčka (školní ateliér. huť)

pátek 25. 11. 2022
8:00 - 10:00    ateliérové vzorování architektky Veronika Kopecká  (školní ateliérová huť)
9:00 - 9:45    přednáška Petr Baďura - "Transport design" (aula)
10:00 - 11:30    přednáška Jana Střílková, Václav Řezáč - "Současný autorský šperk a ateliérové sklo", prezentace Technické univerzity Liberec (aula)
11:45    ukončení sympozia
12:00 - 13:00    oběd

Změny programu jsou vyhrazeny.                                                                                                                                                    


vizuální styl Tereza Ručková / website Ondřej Galia